Zespół Szkół w Skopaniu obejmuje:

Przedszkole, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
i Gimnazjum im. Jana Pawła II.