Zespół Szkół w Skopaniu obejmuje:

Przedszkole i Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II.